icon-facebookicon-instagramicon-lineicon-mailicon-pinicon-youtube-whiteicon-youtubelink-arrowlink-blank-arrowlogo-footerlogo-markmain-copysub-copytel-sp03-6447-2129youtube
AK PROJECT

FILIA

NIGHTCLUB

ADDRESS

SHINJUKU TOKYO

FLOOR SPACE

180m2

/