icon-facebookicon-instagramicon-lineicon-mailicon-pinicon-youtube-whiteicon-youtubelink-arrowlink-blank-arrowlogo-footerlogo-markmain-copysub-copytel-sp03-6447-2129youtube
AK PROJECT

つじ田 福岡空港店

RESTAURANT-BAR

ADDRESS

HAKATA FUKUOKA

FLOOR SPACE

76㎡

/